Samtykke til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits

Prop. 129 S (2009-2010), Innst. 55 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 55 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til inngåing av avtale mellom EU og Island, Liechtenstein, Noreg og Sveits om deltakinga til desse statane i arbeidet i komiteane som assisterer Europakommisjonen under Schengen-regelverket. Avtalen skapar gjensidige rettar og plikter i forholdet mellom EU og kvar av dei tilknytte statane. Hovedinnhaldet i den nye avtalen er at Noreg vert sikra deltaking i noverande og framtidige komitear under Schengen-samarbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2010