Midlertidig lov om sanksjoner ved brudd på lov om reklame i kringkasting m.v.

Ot.prp. nr. 34, innst. O. nr. 64, besl. O. nr. 74 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 11.02.1993 Innst. O. nr. 64 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.1993

   Behandlet i Odelstinget: 23.02.1993

   Behandlet i Lagtinget: 10.03.1993