Representantforslag om tiltak for å forhindre unge i å utvikle rusavhengighet

Dokument 8:138 S (2009-2010), Innst. 70 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Stordalen, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 70 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag fra Fremskrittspartiet om tiltak for å hindre unge i å utvikle rusmiddelavhengighet. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte mot forslagene, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 19.11.2010