Representantforslag om krav til antikorrupsjon og åpenhet i bistanden

Dokument 8:140 S (2009-2010), Innst. 81 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Morten Høglund Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.11.2010 Innst. 81 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra medlemmer i Fremskrittspartiet om om krav til antikorrupsjon og åpenhet i bistanden. Stortingets flertall vedtok å ikke bifalle forslaget mot stemmene fra Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2010