Representantforslag om endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane

Dokument 8:149 S (2009-2010), Innst. 24 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.10.2010 Innst. 24 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med utgangspunkt i representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet har Stortinget drøftet problemstillinger vedrørende endringer i beregningsmetode for samfunnsmessig nytte av investeringer i vei og jernbane. Stortinget vedtok, med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstrepart og Kristelig Folkeparti, å legge saken ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 28.10.2010