Årsmelding for Datatilsynet 1991

St.meld. nr. 18, innst. S. nr. 173 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1993 Innst. S. nr. 173 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1993