Samtykke til ratifikasjon av konvensjon om internasjonal innkreving av underholdsbidrag

Prop. 140 S (2009-2010), Innst. 63 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 11.11.2010 Innst. 63 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget samtykker enstemmig til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie. Bakgrunnen for den nye konvensjonen er et ønske om å unngå problemer med at stater som har sluttet seg til de tidligere konvensjonene ikke følger opp forpliktelsene. Konvensjonen vil motvirke dette gjennom utvidede krav til administrativt samarbeid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2010