Lov om endring i lov av 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse

Ot.prp. nr. 55, innst. O. nr. 96, besl. O. nr. 105 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. O. nr. 96 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 19.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 25.05.1993