Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. 368 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.2010 Innst. 368 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt følgende godtgjørelser med virkning fra 1. mai 2010: stortingsrepresentanter kr. 724.100,- pr. år, regjeringsmedlemmer kr. 1.071.600,- pr. år, statsminister kr.1.317.900,- pr. år.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010