Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Dette dokument

  • Innst. 368 S (2009–2010)
  • Dato: 14.06.2010
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. juni 2010

Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg

Per-Kristian Foss

Marit Nybakk

Akhtar Chaudhry

Line Henriette Hjemdal