Oversendelsesforslag om oppheve § 18-2 i tilhørende forskrift

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet