Utviklingen i UNI Storebrand og myndighetenes rolle

St.meld. nr. 45, innst. S. nr. 213 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Mistillitsforslag fra Per Kristian Foss på vegne av H og FrP mot finansminister Sigbjørn Johnsen Innstilling avgitt 05.06.1993 Innst. S. nr. 213 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 08.06.1993