Fiskerihavnepolitikken

St.meld. nr. 44, innst. S. nr. 219 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 219 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993