Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna - Ørgenvika i Buskerud fylke

Prop. 157 S (2009-2010), Innst. 23 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 21.10.2010 Innst. 23 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har etter framlegg frå regjeringa vedtatt utbygging og finansiering av strekninga Sokna-Ørgenvika på rv. 7 i Buskerud. Anleggstart blir hausten 2011 og med opning hausten 2014. Prosjektet som har ei kostnadsramme på 1620 mill. kroner, skal delvis finansierast med bompengar. Prosjektet vil gi korte inn køyrelengda mellom Austlandet og Vestlandet via Hallingdal med 20 km.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 28.10.2010