Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord: "Det henstilles til Regjeringen å legge fram materiale for en fullstendig gransking av ansvarsforholdene omkring prosjektering og bygging av Salhus-brua, så snart Riksrevisjonens rapport foreligger."

Innst. S. nr. 217 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1997 Innst. S. nr. 217 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1997

   Behandlet i Stortinget: 02.06.1997