Nordisk samarbeid

Meld. St. 23 (2009-2010), Innst. 29 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 25.10.2010 Innst. 29 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig godkjent utenriks- og forsvarskomiteens innstilling angående det nordiske samarbeidet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 28.10.2010