Videreutvikling av Schengen-regelverket

Prop. 2 S (2010-2011), Innst. 148 S (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 09.12.2010 Innst. 148 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å gi samtykke til godtagelse av direktiv 2008/115/EF om felles standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold, det såkalte returdirektivet. Med hensyn til implementering av direktivet i norsk rett, vises det til Prop. 3 L (2010-2011) jf. Innst. 137 L (2010-2011).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010