Norsk polarforskning ( Flytting av Norsk Polarinstitutt til Tromsø)

St.meld. nr. 42, innst. S. nr. 207 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt for kirke- og undervisningskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 04.06.1993 Innst. S. nr. 207 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1993