Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd

Innst. 21 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 19.10.2010 Innst. 21 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 28.10.2010