Representantforslag om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom

Dokument 8:21 S (2010-2011), Innst. 181 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Solveig Horne Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.02.2011 Innst. 181 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om opprettelse av rehabiliterings- og soningsinstitusjoner for ungdom. Forslagsstillerne mener en skjermet institusjon vil være det beste for tungt belastet ungdom. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2011