Samtykke til godkjenning av frihandelsavtaler med tilhørende vedlegg og protokoller mellom 1) Norge og Estland, undertegnet i Tallinn den 15. juni 1992, 2) Norge og Latvia, undertegnet i Riga den 15. juni 1992, 3) Norge og Litauen, undertegnet i Vilnius den 16. juni 1992

St.prp. nr. 85, innst. S. nr. 211 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1993 Innst. S. nr. 211 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 09.06.1993