Samtykke til at Norge deltar i den 10. kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfond, IDA

St.prp. nr. 58, innst. S. nr. 142 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, bistandssaker Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.04.1993 Innst. S. nr. 142 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993