Innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid

Prop. 20 S (2010-2011), Innst. 160 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 10.12.2010 Innst. 160 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i norsk deltakelse i beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av et støtteprogram for audiovisuelt samarbeid med fagfolk fra tredjestater (MEDIA Mundus). Norge har tidligere deltatt i flere EU-program om utvikling av den audiovisuelle sektoren. For tiden deltar Norge i Media 2007 som varer til 2013. MEDIA Mundus kan betraktes som et supplement til dette, ved at det åpner for samarbeid utenfor EU-EØS-området.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2010