Politiets utlendingsinternat på Trandum - tiltak for å øke sikkerheten og økt kapasitet

Prop. 12 S (2010-2011), Innst. 104 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2010 Innst. 104 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2010