Forslag fra stortingsrepresentantene Kaci Kullmann Five, Wenche Frogn Sellæg og Thea Knutzen om endring i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus ( sykehusloven)

Dokument nr. 8:15, innst. O. nr. 90 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kaci Kullmann Five, Thea Knutzen, Wenche Frogn Sellæg Saken er behandlet i sosialkomiteen (Vedr. I, vedtatt sendt Stortinget) (Vedr. II, vedtatt vedlagt protokollen) Innstilling avgitt 12.05.1993 Innst. O. nr. 90 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 01.06.1993