Forslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Holand, Svein Alsaker og Edvard Grimstad om å be Regjeringen legge fram en stortingsmelding om norsk flyktningepolitikk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Edvard Grimstad, Lisbeth Holand, Svein Alsaker Saken er behandlet i justiskomiteen ( vedtak: Stortinget ber Regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om en helhetlig norsk flyktningepolitikk) Innstilling avgitt 30.03.1993 Innst. S. nr. 120 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.1993

   Behandlet i Stortinget: 29.04.1993