Redegjørelse av barne-, likestillings- og inkluderingsministeren om situasjonen i barnevernet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status