Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Carl I. Hagen om opprettelse av et faglig etisk råd som klageinstans for pasienter som nektes høykost-behandling ved norske sykehus

Dokument nr. 8:19, innst. S. nr. 191 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. S. nr. 191 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1993