Forslag fra stortingsrepresentantene Tore A. Liltved, Siri Frost Sterri og Petter Thomassen om endring av forskrift om karakterer, eksamen og vitnemål i den videregående skolen

Dokument nr. 8:20, innst. S. nr. 170 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Thomassen, Siri Frost Sterri, Tore A. Liltved Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen ( bifalt) Innstilling avgitt 13.05.1993 Innst. S. nr. 170 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1993