Lov om endring av enkelte lover som følge av at Sveits ikke blir med i EØS

Ot.prp. nr. 57, innst. O. nr. 79, besl. O. nr. 89 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. O. nr. 79 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 29.04.1993

   Behandlet i Lagtinget: 04.05.1993