Samtykke til godkjennelse av en overenskomst om endringer i samarbeidsoverenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, undertegnet 18. mars 1993

St.prp. nr. 57, innst. S. nr. 153 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.05.1993 Innst. S. nr. 153 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1993