Representantforslag om forpliktende miljøtiltak for oppdrettsnæringen

Dokument 8:38 S (2010-2011), Innst. 239 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Line Henriette Holten, Rigmor Andersen Eide, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 10.03.2011 Innst. 239 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et forslag fra representanter fra KrF om forpliktende tiltak for oppdrettsnæringen. Stortingets flertall. bestående av representanter fra Ap, FrP, H, Sv og Sp, har besluttet å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2011