Oversendelsesforslag om å endre § 1A-1 i forskrift til opplæringsloven og § 2B-1 i forskrift til privatskoleloven

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet