Brev fra Riksrevisjonen vedrørende adgang til å samkjøre ( koble) konsesjonsbelagte dataregistre

Innst. S. nr. 204 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

(utkast til innstilling er forelagt for kontrollkomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.06.1993 Innst. S. nr. 204 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1993