Representantforslag om å vurdere endringer i lov om bustadbyggjerlag eller annet lovverk for å hindre innsidehandel og spekulasjon

Dokument 8:45 S (2010-2011), Innst. 234 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inga Marte Thorkildsen, Sonja Mandt, Steinar Gullvåg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (Ap) og (SV Innstilling avgitt 24.02.2011 Innst. 234 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti om å vurdere endringer i lov om bustadbyggjerlag eller annet lovverk for å hindre innsidehandel og spekulasjon. Forslaget ble enstemmig vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 28.03.2011