Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Inger-Marie Ytterhorn om innføring av en betalingsordning for ferdigbehandlede pasienter i somatiske sykehus

Dokument nr. 8:25, innst. S. nr. 182 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen ( vedtatt sendt Regjeringen) Innstilling avgitt 24.05.1993 Innst. S. nr. 182 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1993