Endringer på statsbudsjettet for 1993 under kapitler administrert av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 73, innst. S. nr. 180 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.1993 Innst. S. nr. 180 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 27.05.1993