Oversendelsesforslag om å foreta en samlet gjennomgang av reglene om møteoffentlighet i staten med sikte på økt offentlighet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet