Endring i representasjonen i Nordisk Råd

Innst. 164 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.12.2010 Innst. 164 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2010