Endringer i vegtrafikkloven

Prop. 52 L (2010-2011), Innst. 176 L (2010-2011), Lovvedtak 40 (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.02.2011 Innst. 176 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig, og i samsvar med forslag fra regjeringen, vedtatt endringer i vegtrafikkloven, Endringer hjemler gjennomføring av Norges forpliktelser etter EU-direktiv om førerkort. Formålet med direktivet er å harmonisere førerkortreglene i Europa ytterligere for bla. å bedre trafikksikkerheten, lette fri bevegelse og etablering, samt motvirke svindel med førerkort. Endringene betyr nye krav til administrativ gyldighet for førerkort og kravene til førerprøvesensorer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.02.2011