Representantforslag om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten

Dokument 8:58 S (2010-2011), Innst. 306 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 14.04.2011 Innst. 306 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet flere forslag om tiltak for å sikre større handlingsrom og forutsigbarhet for barne- og ungdomsfrivilligheten. Forslagene omhandlet støtteordninger, momskompensasjon, Frivillighetsregisteret og grasrotandelen. Forslagene fikk ikke flertall, men ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2011