Forslag fra stortingsrepresentantene John Alvheim og Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen foreslå en trygdefinansieringsordning for pasienter som lider av raskt fremskridende eller alvorlig periodontitt

Dokument nr. 8:32 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm Saken er til behandling i sosialkomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet