Representantforslag om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet

Dokument 8:64 S (2010-2011), Innst. 272 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Øyvind Korsberg Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 272 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i to representantforslag drøftet tiltak for å bedre sikkerheten på vegnettet, etter forslag fra FrP, og om kamp mot trafikkdøden, etter forslag fra Frp, H, KrF og V. Ved voteringen i Stortinget ble forslaget fra Frp ikke vedtatt av Stortinget med stemmene fra Ap, SV og Sp. Det sammen flertallet vedtok videre at forslaget fra FrP, H, KrF og V vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011