Stortinget - Møte onsdag den 19. januar 2011 kl. 10

Dato: 19.01.2011

Referatsaker

Sak nr. 3 [10:04:26]

Referat

 • 1.(167)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Øyvind Håbrekke og Rigmor Andersen Eide om en forpliktende plan for å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre fremtidige kraftkriser (Dokument 8:67 S (2010–2011))

 • 2.(168)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Harberg, Frank Bakke-Jensen, Linda C. Hofstad Helleland, Lars Myraune og Gunnar Gundersen om motorferdsel i utmark (Dokument 8:68 S (2010–2011))

 • 3.(169)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Ketil Solvik-Olsen om fleksible avgifter på strøm i perioder med ekstraordinær høy strømpris (Dokument 8:72 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1–3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(170)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om å opprette en gjeldsordning etter den britiske modellen The Consumer Credit Counselling Service (CCCS) (Dokument 8:70 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(171)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold (Dokument 8:69 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(172)

  Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand (Dokument 3:4 (2010–2011))

 • 7.(173)

  Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte (Dokument 3:5 (2010–2011))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(174)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Øyvind Korsberg om konkrete tiltak for å bedre sikkerheten på veinettet (Dokument 8:64 S (2010–2011))

 • 9.(175)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Harald T. Nesvik om høyhastighetsbredbånd i hele Norge (Dokument 8:71 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.