Representantforslag om moderne rammebetingelser for taxinæringen

Dokument 8:77 S (2010-2011), Innst. 277 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 277 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representasjonsforslag fra FrP har Stortinget drøftet problemstillinger vedrørende moderne rammebetingelser for taxinæringen. Med stemmene fra Ap, SV og Sp vedtok Stortinget å ikke vedta forslaget satt fram i dokumentet. For forslaget fra FrP - om at Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om å åpne for tildeling av løyver også direkte til profesjonell aktører organisert som en ordinær bedrift, stemte FrP, H, KrFog V.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011