Digitalisering av radiomediet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 10.05.2011 Innst. 329 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om digitalisering av radiomediet. Stortingets flertall bestående av alle partier unntatt Fremskrittspartiet har sluttet seg til hovedlinjene i meldingen. Dette innebærer at en tar sikte på å avvikle FM-sendingene i 2017 forutsatt at følgende kriterier er oppfylt innen 1. januar 2015: - NRKs radiotilbud får en digital dekning som svarer til dagens P1-dekning i FM-nettet. - Den kommersielle delen av DAB-nettet må bygges ut til minst 90 prosent befolkningsdekning. - Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for lytterne. - Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil. - Minst halvparten av radiolytterne må daglig lytte til en digital radioplattform.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2011