Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om digitalisering av radiomediet

Dette dokument

  • Innst. 329 S (2010–2011)
  • Kildedok: Meld. St. 8 (2010–2011)
  • Dato: 10.05.2011
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 28

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 10. mai 2011

Gunn Karin Gjul

Kåre Simensen

leder

ordfører