Forslag fra Johan Buttedahl, Theo Koritzinsky og Harald Synnes til endring av Grunnlovens § 63 ( Rett til å nekte valg til Stortinget)

Dokument nr. 12:11 for 1987-88, innst. S. nr. 117 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.03.1992 Innst. S. nr. 117 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 07.04.1992