Rv 70 Oppdølstranda

Prop. 75 S (2010-2011), Innst. 302 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.04.2011 Innst. 302 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen samtykket i at rassikringsprosjektet rv. 70 Oppdølstranda i Møre og Romsdal gjennomføres med en kostnadsramme på 945 mill. kroner. Det er lagt opp til at prosjektet i Sunndal kommune, som omfatter bygging av en veg på 9 km inkl. en tunnel på 7,6 km, får anleggstart våren 2011 og åpner for trafikk ved årsskiftet 2013/2014.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 02.05.2011