Revisjon og sluttføring av E18 Melleby - Momarken

Prop. 131 S (2010-2011), Innst. 411 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 411 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E18 på den 8,3 km lange strekningen Melleby-Momarken i Østfold. Anleggsstart er planlagt i 2012 og vegåpning i 2014. Kostnadsoverslaget er 991 mill. kroner og i finansieringsplanen utgjør bompengedelen 221 mill. kroner. I tillegg til strekningen Melleby-Momarken gjenstår parsellene Riksgrensen-Ørje (6,6 km) og Knapstad-Akershus grense (6,0) før hele strekningen på E18 i Østfold er utbygd. Regjeringen vil komme tilbake til utbyggingen av de gjenstående parsellene ved rulleringen av Nasjonal transport.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011